Netopýři v domě, to je něco pro mě

Mezi evropsky významné druhy živočichů je právem zařazeno mnoho netopýrů. Některá z těchto zvířat s oblibou využívají lidská sídla pro svoje letní kolonie a někdy také jako zimoviště. V létě vyhledávají rozsáhlé půdy a jiné střešní prostory na větších, často osamoceně stojících stavbách.

Taková místa potom mohou osídlit desítky i stovky jedinců, kteří zde vychovávají mláďata ve složitých sociálních systémech. Početné kolonie splňují náročná kriteria na zvláštní územní ochranu, která tak dostává zcela nečekanou podobu. Jako evropsky významné lokality systému Natura 2000 jsou vyhlášeny kostely, školy, zámky nebo bývalé továrny.

K zimování netopýrů v naší krajině slouží nejen jeskyně a různé přirozené zemní úkryty, ale také stará důlní díla, štoly, větrací šachty apod. nebo rozsáhlá sklepení hradů. A protože jeskyní je v naší krajině pomálu, byly vyhlášeny za evropsky významné lokality i tyto objekty.


Co dělat, když jsem vlastníkem objektu s netopýry nebo dokonce evropsky významné lokality pro netopýry?

Přítomnost netopýrů nebo i vyhlášení územní ochrany samozřejmě neznamená, že se budova nebo objekt nebude moc dál využívat. Jen je nutné dodržet pár základních pravidel. Obecně platí, že EVL pro netopýry jsou často monitorovány a jejich vlastníci nebo správci jsou s problematikou jejich ochrany seznámeni. Ale vlastnické vztahy jsou dnes poměrně dynamické a objevují se nové záměry na využití různých objektů. Stejně dynamický je i výskyt netopýrů. Proto je nejjednodušší, v případě zjištění přítomnosti většího počtu netopýrů v domě nebo pokud vlastník zamýšlí objekt s územní ochranou jakkoliv upravovat, kontaktovat Českou společnost na ochranu netopýrů (www.ceson.cz), kde jsou odborníci vždy ochotní pomoci. Většinou je možné upravit projekt tak, aby vyhovoval potřebám majitele a zároveň zachoval podmínky pro život netopýrů. Pokud se např. zatepluje dům, dbá se na zachování vletových otvorů, na zajištění dostatečného větrání na půdách apod. V současnosti se obvykle řeší zlepšení tepelné bilance tak, že se izoluje podlaha půdy a nikoliv celý krov. Půdní prostor tak zůstává v podstatě nezměněn. Jen je třeba dbát na dobře zvolený termín prací, aby se vyhnuly období, kdy je objekt osídlen netopýry.

Dnes už existují i možnosti, jak získat finanční podporu např. na odklízení netopýřího trusu nebo na dodatečné úpravy projektů, aby majitelé nebyli přítomností netopýrů výrazně omezeni. Nejlepší situace ovšem nastane, když je soužití s netopýry přínosem i pro lidi. Není neobvyklé, že se tato obdivuhodná zvířata stanou cílem návštěv, dokonce hlavním lákadlem, protože vidět je naživo může být neopakovatelným zážitkem.