Jsme Ametyst

Ametyst, to je ochrana přírody a ekologická výchova

Jsme spolek působící v Plzeňském a Karlovarském kraji od roku 1999.

Přispíváme k ochraně cenných přírodních lokalit a péči o ohrožené druhy. Zajišťujeme kosení, vyřezávání náletových dřevin a revitalizaci rašelinišť. Staráme se také o louky v okolí terénní stanice v Prusinách. Zpracováváme odborná posouzení vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (EIA, SEA, Natura 2000, biologické hodnocení). Pro chráněná území připravujeme inventarizační průzkumy a plány péče.

Pracujeme s dětmi a mladými lidmi na všech stupních škol. Společně zkoumáme a prožíváme dění v přírodě, ve školních zahradách a jejich blízkém okolí. Pro pedagogy připravujeme metodické materiály s náměty do výuky. Tvoříme pomůcky – plakáty, určovací klíče nebo průvodce stezkami. Pořádáme tematicky zaměřené semináře a konferenci pro zájemce o environmentální vzdělávání.

Kancelář máme v Plzni, ale častěji jsme v terénu. Pátráme po stopách vzácných druhů nebo provázíme děti zajímavými místy.