Malé vodní elektrárny – voda, základ života

Jedněmi z celoevropsky ohrožených organismů jsou druhy obývající vodní prostředí, konkrétně tekoucí vody. Evropsky významné lokality byly vyhlášeny pro několik druhů ryb, kruhoústé, měkkýše nebo raka kamenáče. Všechna tato zvířata potřebují ke svému životu vodu. Většinou čistou, rychle tekoucí, bez přehrad a hrází.


Co dělat, když chci obnovit (postavit) MVE na toku s EVL

Tyto záměry často přinášejí zvýšení vlivu fragmentace toku, omezení migrace, změnu podmínek proudění a další negativní faktory. Přístup orgánů ochrany přírody je většinou striktně negativní ke vzniku nových jezů, hrází nebo jiných migračních překážek. Nezřídka je ale záměrem obnova původní MVE v místech, kde se zachoval starý jez a stupeň v toku stále existuje a vytváří nepřekonatelnou migrační překážku. Záměr je pak zároveň příležitostí takový objekt zprůchodnit.

Nutností je provedení aktuálního ichtyologického průzkumu. Ten by měl odpovědět na otázku, v jakém stavu se nachází rybí společenstvo toku. Zdrojem informací je i místní organizace rybářského svazu. Je nutné počítat s tím, že součástí vodního stupně bude rybí přechod odpovídající nejnovějším vědeckým poznatkům. Jeho funkčnost u nás posuzuje zvláštní orgán – Komise pro rybí přechody. Ten rozhoduje i o možné finanční podpoře projektu s rybím přechodem. Velmi pravděpodobně vás nemine ani provedení „naturového“ posouzení. Mělo by odpovědět na otázku, jak velký bude podíl ovlivněného toku, jak důležitý úsek toku se jedná z hlediska života vodních živočichů apod.